برآورد طراحی سایت

طراحی سایت عمومی

این طراحی با استفاده از سیستم مدیریت محتوایی مانند وردپرس بوده و مشتری می تواند در چینش و دیزاین سایت دخیل باشد و در صورت درخواست خدمات اختصاصی سازی این مبالغ با توافقات صورت می پذیرد

طراحی سایت اختصاصی

در طراحی سایت اختصاصی مراحل طراحی از صفر تا صد با نظر و مشورت مشتری خواهد بود بدین صورت که در ابتدا طرح اولیه سایت توسط گرافیست در قالب یک فایل psd در اختیار مشتری قرار میگیرد و پس از تایید طرح مراحل برنامه نویسی بسته به خواست مشتری انجام خواهد گرفت این برنامه نویسی با توجه به توافقات هم به صورت سیستم مدیریت محتوای اختصاصی و هم میتواند بصورت سیستم مدیریت محتوای عمومی باشد.

ارزیابی سایت

مرحله 1 از 2