با توجه به فعالیت های سایت به صورت فرد حقیقی تمامی کارها و قراردادها با نام شخص حقیقی و به نام امین تبریزنیا تبریزی بسته خواهد شد

تمامی مکاتبات تنها با ایمیل support@iran4all.ir و info@iran4all.ir معتبر میباشد و از لحاظ حقوقی قابل استناد می باشد

فرمت قراردادها برای طراحی سایت طبق فایل پیوست بسته خواهد شد

در صورتی که کارها به صورت توافقی و بدون قرارداد کتبی انجام گیرد، مبنی بر پذیرش قرارداد رسمی پیوست شده در همین برگه می باشد و تمامی مکاتبات و تاییدیات طی ایمیل با فرد مورد استناد و معتبر از لحاظ حقوقی می باشد

کلیه فایلها که به فروش می رسد در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می رسد و قبل از پرداخت قیمتها معتبر بوده و قابل تغییر نمی باشد

پیش پرداخت در هنگام ارجاع به درگاه بانکی قابل مشاهده است و هرگونه اعتراض بعد از پرداخت برای مبلغ قابل رسیدگی نمی باشد

و فقط در صورت خرابی فایلها و یا منطبق نبودن با توضیحات قابل رسیدگی می باشد

 

قرارداد طراحی سایت