هاست مناسب سایت با بازدید معمولی

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت خرابی سرویس

پایه
 • 500 مگابایت فضا
 • به عهده مشتری بک آپ گیری
 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نا محدود ادد آن دامین
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد آنتی لچر
 • دارد سایت ساز
 • دارد نمایش مصرف منابع
 • Let's Encrypt™ SSL اس اس ال
 • دارد php ini editor
 • دارد انتخاب نسخه php
معمولی
 • 1000 مگابایت فضا
 • به عهده مشتری بک آپ گیری
 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نا محدود ادد آن دامین
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد آنتی لچر
 • دارد سایت ساز
 • دارد نمایش مصرف منابع
 • Let's Encrypt™ SSL اس اس ال
 • دارد php ini editor
 • دارد انتخاب نسخه php
ساده
 • 2000 مگابایت فضا
 • به عهده مشتری بک آپ گیری
 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نا محدود ادد آن دامین
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد آنتی لچر
 • دارد سایت ساز
 • دارد نمایش مصرف منابع
 • Let's Encrypt™ SSL اس اس ال
 • دارد php ini editor
 • دارد انتخاب نسخه php
نیمه حرفه ای
 • 4000 مگابایت فضا
 • به عهده مشتری بک آپ گیری
 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نا محدود ادد آن دامین
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد آنتی لچر
 • دارد سایت ساز
 • دارد نمایش مصرف منابع
 • Let's Encrypt™ SSL اس اس ال
 • دارد php ini editor
 • دارد انتخاب نسخه php
حرفه ای
 • 5000 مگابایت فضا
 • به عهده مشتری بک آپ گیری
 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نا محدود ادد آن دامین
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد آنتی لچر
 • دارد سایت ساز
 • دارد نمایش مصرف منابع
 • Let's Encrypt™ SSL اس اس ال
 • دارد php ini editor
 • دارد انتخاب نسخه php
پیشرفته
 • 10000 مگابایت فضا
 • به عهده مشتری بک آپ گیری
 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نا محدود ادد آن دامین
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد آنتی لچر
 • دارد سایت ساز
 • دارد نمایش مصرف منابع
 • Let's Encrypt™ SSL اس اس ال
 • دارد php ini editor
 • دارد انتخاب نسخه php