نوشته‌ها

رفع خطای stretch row در صفحه ساز گرافیکی

رفع خطای stretch row در صفحه ساز گرافیکی “stretch row”, it breaks in RTL یکی از مشکلات شایع دوستان اینه که صفحه ساز گرافیکی برای بعضی قالبها بصورت کامل ست نشده و هنگامی که می خوانردیف عریض روانتخاب کنند با مشکل سفید بودن یا کشیده شدن ردیف به …